Cirkelledare

FB-nr  Titel  År  Media 
 3752 ABF:s Riktlinjer 2015-2018 2014 D,S,P
 3851 Cirkelledare i ABF 2017 D,S,P,F
 3402 Cirkelns pedagogik 2010 D,S
 3753 Med i ABF - samarbete leder längre 2014 D,S,P
 3691 Normkreativ 2014 P,D
 2561 Oscar Olsson studiecirkelns fader 2002 D,T
 3970 Ur historien mot framtiden 2019 D,S,P,F
Första Föregående Nästa Sista 

Media förkortningar

De förkortningar för media som används är:

D = Talbok
F = E-textbok
P = Punktskrift
S = Storstil

Ibland kan flera media finnas.