Cirkelledare

FB-nr  Titel  År  Media 
 3752 ABF:s Riktlinjer 2015-2018 2014 D,S,P
 3851 Cirkelledare i ABF 2017 D,S,P,F
 3402 Cirkelns pedagogik 2010 D,S
 3753 Med i ABF - samarbete leder längre 2014 D,S,P
 3691 Normkreativ 2014 P,D
 2561 Oscar Olsson studiecirkelns fader 2002 D,T
Första Föregående Nästa Sista 

Media förkortningar

De förkortningar för media som används är:

D = Talbok
F = E-textbok
P = Punktskrift
S = Storstil

Ibland kan flera media finnas.