SRF:s logotyp ABF:s logotyp

ABF

FB-nr  Titel  År  Media 
 4021 ABF Folkbildarlådan 2019 0
 3904 ABF Norrtälje pärm 2018 2018 D,S
 3871 ABF studieinformation 2017 P,S
 3537 ABF Tillgänglighetspolicy 2012 D,P,S
 2669 ABF:s Hälsoskola 2003 0
 3797 ABF:s Ideprogram 0 S,P,D
 3752 ABF:s Riktlinjer 2015-2018 2014 D,S,P
 3930 AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt 2018 D,S,F
 3104 Alla kan blogga 2007 D,S
 3526 Arbete åt alla 0 D,S
Första Föregående   

Media förkortningar

De förkortningar för media som används är:

D = Talbok
F = E-textbok
P = Punktskrift
S = Storstil

Ibland kan flera media finnas.